Sebeláska je důležitá pro šťastný a spokojený život. Ovlivňuje to koho si vyberete pro partnera a jak se vypořádáte s problémy ve vašem životě. Pro vaše blaho je to tak důležité, že chci, abyste věděli, jak do svého života přinést více sebelásky, proto neváhej číst dále.

Co je to sebeláska?

Sebeláska je stavem uznání sebe samého, který roste z akcí, které podporují náš fyzický, psychologický a duchovní růst. Jde o to ocenit sebe jako lidskou bytost, která si zaslouží lásku a respekt. 

Sebeláska zahrnuje nejen to, jak se chováte k sobě, ale také vaše myšlenky a pocity o sobě. V praxi to zahrnuje péči o vaše celé bytí – to znamená starat se o sebe na fyzické, emoční, mentální a duchovní úrovni. Když se jsme v sebelásce, snažíme se také odpouštět, přijímat naše nedostatky a přijímat naše vnitřní démony.

1. Obklopte se lidmi, se kterými se cítíte dobře.

To je nejdůležitější pravidlo pro tvůj život! Možná jste už slyšeli slavnou citaci Jima Rohna: „ Jste průměrem pěti lidí, se kterými trávíte nejvíce času .“ Přemýšlejte o tom, kdo jsou tito lidé, se kterými trávíte nejvíce času?. Inspirují, motivuji, podporují naplňují vás a chtějí pro vás to nejlepší?

To, že jste byli, nebo jste přátelé, neznamená, že musíte trávit čas společně za každou cenu. Buďte vybíraví na to, s kým trávíte svůj čas. Určitě nechcete mít vedle sebe lidí, kteří vám berou energii, neustále si jen stěžuji, vidí všude problémy a jsou negativní. Takový lide budou mít vliv na vaše návyky, pohled na svět i na sebe a vaše sebeláska se bude od toho odvíjet.

2. Ovládni své emoce a svou mysl 

Pokud chceš změnit svůj život, tak musíš změnit stav své mysli. Sebeláska je spojená také s tím jak přemýšlíš o sobě, ale taký jaký máš vztah k sobě i okolnímu světu. 

Pokud emoce stále přichází, znovu a znovu, je to pravděpodobně proto, že jste si to ještě nedovolili plně cítit. A pokud nejste ochotni to plně procítit, je to pravděpodobně proto, že jste tuto část sebe odmítli.

Až příliš často potlačujeme své emoce z různých negativních zkušenosti a tak se v náš vnitřně tyto negativní emoce hromadí. Tímto si velmi silně ubližujeme a nejhorší na tom je, že o tom často ani nevíme a děla to automaticky podvědomě.

Nastal čas se naučit správně pracovat s emocemi a uvolnit potlačené emoce. Proto využij možnosti níže a nejen, že uzdravíš svou minulost, ale také zlepšíš kvalitu svých vztahu, zvýšíš své sebevědomí a mnoho dalšího.

3. Udělejte dítě kroky k vytvoření života, po kterém toužíte.

Touhy jsou mocné. A tak učinit kroky, aby se tyto sny staly skutečností, znamená ctít a pečovat o sebe i o své vize. Každodenním jednáním signalizujete, že jste hodni žít život, jaký si přejete.

Nemusí to být velká akce – pouze malé a důsledné kroky ve směru, který vzbuzuje radost, péči a vzrušení. To dokazuje, že se staráte o své sny a respektujete je. Byl na to někdy lepší čas než teď?

4. Vděčnost a sebeláska 

Nemohu přehánět, jak moc je to moc silné.

Když se budete snažit rozpoznat vše, za co musíte být vděční , najdete více a více věcí, za které byste měli být vděční – včetně vašich vlastních schopností a úspěchů.

A když zhodnotíte vše pozitivní, co se ve vašem životě ve skutečnosti děje, tak nebude ten hlas vnitřního kritika ve vaši hlavě tak hlasitý. Proto vyzývám všechny, aby si vedli deník vděčnosti. Vděčnost je prostředek ke změně pohledu na sebe a také vám pomůže dosáhnout štěstí. Sebeláska je přímo úměrná k tomu jak moc vděční jste ve svém životě a dokážete ocenit to co už máte, tím kým jste a to čeho jste už dosáhli.

Na konci dne si udělejte čas na zapisování každé věci, za kterou jste vděční, bez ohledu na to, jak malé se zdá. Díky tomu jsou dobré dny ještě lepší a je to také krásný způsob, jak si připomenout, jak dobrý je váš život.

Vděčnost je prostředek k sebelásce, ale také je to cesta jak být šťastný a spokojenější v životě

5. Oslavte své úspěchy a sebeláska vzroste

Naplánujte si čas na zapsání až 100 úspěchů, které jste dosáhli ve svém životě. Nemusí to být velké úspěchy; Zde je několik jednoduchých příkladů:

  • Absolvování střední školy
  • Získání řidičského průkazu
  • Naučit se hrát na kytaru, nebo klavír
  • Absolvování vysoké školu
  • Získání nového zaměstnání nebo povýšení
  • Získání licence realitního kanceláře
  • Svatba oženit se
  • Založení rodiny
  • Běh 10 km
  • Cestování do cizí země

Snažte se vytvořit co nejdelší seznam i když se musíte uchýlit k věcem, jako je absolvování první třídy, absolvování druhé třídy, absolvování třetí třídy, tak to napište, protože je to také úspěch.

Čím více uvidíte, čeho jste ve svém životě dosáhli, tím více poznáte, čeho jste schopni dosáhnout. Poroste vaše sebeláska i sebevědomí a uvědomíte si, jakou moc a sílu máte.

Pozor, ale na perfekcionismus, protože pravě ten je nepřítelem sebelásky a může vám více uškodit než pomoci.

6. Odpuštění a sebeláska

Pokud jste, jako většina lidí, svým vlastním nejhorším kritikem, máte tolik sebe-úsudku, že se cítíte být nehodní bezpodmínečné lásce nebo sebepřijetí. Nejkratší cesta k sebelásce a sebepřijetí vede skrze odpuštění.

Bezpodmínečná láska je základem vašeho štěstí, ne naopak. Nedefinujte se svou minulostí, svými příběhy, nebo názory ostatních, které jsou pouze jejich způsobem, jak vás vidí. Ani vaše úspěchy neukazují vaši skutečnou hodnotu – jste mnohem víc než vaše schopnosti, dovednosti a vaše úspěchy.

Když máte pocit, že ve svém životě nemáte dost lásky, začnete hledat ve vnějším světě až najdete někoho, kdo vám ji dá. Svět bohužel nedokáže poskytnout bezpodmínečnou lásku, kterou hledáte. Když se díváte mimo sebe, nevšimnete si lásky, která je ve vás, která je vám neustále k dispozici. 

Pokud je ve vašem životě někdo, kdo vám v minulosti ublížil, tak vás vyzývám, abyste dotyčnému upřímně a plně odpustili.

Rozhodněte se pustit bolest, hněv a rozhořčení a osvobodit se, protože dokud neodpustíte a budete to v sobě držet, tak tímto způsobem není možné žít plně v přítomném okamžiku.

Odpuštění je akt laskavosti a je to akt laskavosti k sobě.

Když odpustíte, jste okamžitě osvobozeni od emocionálního připoutání, které vám přináší bolest a utrpení.

Tím se tok uvolní také ve vašem životě a v tomto procesu jdete ve svém životě vpřed směrem k novým možnostem. a vaše sebeláska roste spolu s odpuštěním a oproštěním od minulosti.

Existuji vědecké studie jak nenávist vůči sobě negativně ovlivňuje život člověka, proto je důležité také odpustit sobě.

7. Uzdravte svou minulost

Tento krok velmi úzce souvisí s předchozím krokem a tedy odpuštěním. Vaše minulost je to co vás drží od štěstí, láskyplným vztahům, sebevědomí a podobně. 

Všichni jsme někde v dětství zažili nepříjemné situace, nebo šikanu, nějaké trauma, nebo zneužívaní ať na fyzické, duchovní nebo emocionální rovině. To všechno si neseme sebou celý život a výrazně to ovlivňuje jak se na sebe díváme, naši hodnotu, kvalitu naších vztahu a v podstatě kvalitu celého našeho života. 

Je také velice důležité zbavit se špatných návyku, vzorců myšlení a chování z minulosti a to hlavně od našich rodičů, které jsou v rozporu s námi, tím co chceme a tím kým jsme, nebo být chceme. Tyto negativní programy v našem podvědomí poškozuji náš život i sebeláska je tím velmi výrazně poznamenána.

Máte pravě teď možnost to změnit zlepšit tak svůj život ve všech oblastech. Použijte terapeutické metody a techniky, meditace a další nahrávky které vám pomohou změnit váš život. 

8. Stanovte si hranice

Stanovte si své pevné hranice. Budete se milovat více, když stanovíte limity nebo řeknete ne, když to tak budete cítit. Musíte poznat své limity, aby jste si mohli stanovit pevné hranice, které budou odrážet vaše fyzické, duchovní, mentální a emocionální hodnoty. 

Důležité je také umět říct ne, když to tak cítíte a necítit se přitom provinile, nebo špatně. Je přirozené říct ne, pokud někdo chce něco co jde proti vašim hodnotám, nebo například pravě nemáte čas. 

9. Návyky

Je velmi důležité pro budování sebelásky zvolit hodně návyky. Možná si to uvědomujete, že sebeláska je spojena s návyky, které podporuji váš duševní růst, lásku v tělu i životu. Ale mnoho lidi vědomě, nebo podvědomě poškozuje svůj život skrze negativní škodlivé návyky jakou jsou například: Alkohol, drogy, špatná strava, kouření a další závislosti a špatné návyky.

Doporučuji pro budovaní sebelásky vytvořit návyky, kterou vám umožní vnitřní změnu. Například meditace je skvělý způsob, jak pracovat na vnitřní změně. Použij náš návod jak meditovat a začni ještě dnes. Dalším návykem je vděčnost, sport, cvičení, procházka v přírodě a mnoho dalšího.